onsdag 13 juni 2012

Från nyhet till vardagsnytta

Haft ett första möte med den nya implementeringsgrupp som vi bildat tillsammans med Sveriges företagshälsovårder och praktiker inom företagshälsovård. Mötet var spännande där vi diskuterade förväntningar, möjligheter, målsättning mm. Gruppen är pionjär då det inte finns något liknande inom något annat område vad vi känner till.

Uppdraget i gruppen är att ta fram underlag som stärker och möjliggör implementering av nya vetenskapligt kvalitetssäkrade metoder inom FHV. Identifiera hinder och facilitatorer– såväl organisatoriska som individuella. Behov av anpassningar för olika typer av verksamheter, kompetensbehov, resurser, organisatoriskt stöd etc. etc. – helt enkelt upprätta implementeringsplaner utifrån deras praktiska kunnande inom verksamheterna. Underlaget som utarbetas görs tillgängligt och nedladdningsbart fritt för alla via nätet och tanken är att resp. forskare tillsammans med gruppen genomför åtminstone ett seminarium om resp. metod och implementeringsstrategi.

Det finns en bra skrift om hur man implementerar; för ut och använder ny kunskap i vardagens arbete - se länken nedan

Från nyhet till vardagsnytta


1 kommentar:

 1. Hej Irene!

  Jag ramlade precis över din blogg och fann ett inlägg mycket intressant!
  http://professornharordet.blogspot.se/2012/02/vill-du-vara-med-och-skapa.html>

  Det förefaller sig nämligen så att jag studerar vid Örebro Universitet och är färdigutbildad beteendevetare nästa termin med kandidat i psykologi. Jag arbetar på ett företag som har utvecklat en patenterad ergonomisk arbetsmetod i form av en vagn som möjliggör att endast en person kan flytta stora och otympliga möbler på egen hand. Detta innebär dels mindre risk för belastning skador och dels en betydligt mer kostnadseffektiv hantering. Därmed finns både de ergonomiska och ekonomiska perspektiven presenterade. Även den arbetsmiljömässiga aspekten berörs då Multi Trolley har blivit rekommenderad av arbetsmiljöverkets inspektörer, företagshälsovård, ergonomer och skyddsombud. Försäkringsbolag har bedömt arbetsmetoden som skadeförebyggande och Ergonomiska Sällskapet i Sverige - EHSS - har konstaterat de ergonomiska fördelarna. Vi har idag användare på flera stora företag och myndigheter som till exempel, regeringskansliet, polisen, länsstyrelser och Försäkringskassan som har investerat i Multi Trolley för 40 av sina kontor.
  Som blivande beteendevetare är jag mycket intresserad av just företagshälsovård och jag tror att denna arbetsmetod skulle vara intressant att forska kring, därav tänkte jag att Multi Trolley skulle vara intressant för dig som forskare. Som säljare av Multi Trolley så skulle forskning och vetenskaplig utvärdering vara ett ovärderligt argument. Så jag tänkte mig om du skulle vara intresserad av ett lukrativt samarbete?

  Ta en titt på vår hemsida www.multitrolley.se och läs om produkten, där finns även videor som demonstrerar hur arbetsmetoden fungerar.

  Tack på Förhand!

  Med vänlig hälsning Sara Hafezi

  Nås via mail på 711@live.se eller sara@multitrolley.se

  SvaraRadera