onsdag 2 maj 2012

Kompetensutveckling vs verksamhetsutveckling.....

Det slår mig om och om igen detta med hur svårt det är att få chefer och arbetsgivare att inte bara inse hur viktigt det är med kompetensutveckling för att verksamheten skall kunna leverera högkvalitativa produkter och värden utan också verkligen uppmuntra och bekosta!  Inom verksamheter som arbetar mot debiterbar tid som många FHV och när det dagliga arbetet dessutom är otroligt bundet av tider inbokade av klienter så är det ibland närmast ett skällsord att prata om tid för kompetensutveckling och uppdatering. Hur skall vi få till en högkvalitativ FHV om praktikerna varken har organisatoriska möjligheter eller stöd för kompetensutveckling och uppdatering?

I arbetet med människors hälsa är det så otroligt viktigt att vi verkligen vet vad det är vi gör inte bara från erfarenhetsbasera kunskap utan från vetenskapligt säkrade metoder. Det är människor vi arbetar med och deras framtida arbetsförmåga och försörjningsförmåga. Som praktiker tycker man sig många gånger se och veta när en metod fungerar, man tror på det man gör,  men det förekommer att när evidensen granskas så visar det sig att metoder som används tom  kan ge negativa effekter såsom ex vila vid ryggbesvär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar