måndag 22 augusti 2011

Implementering

Förra veckan var jag på en konferens om hur man på ett lyckat sätt för in ny kunskap i organisationer. Det finns ett helt nytt forskningsområde om detta som är mycket spännande. Mötet var besökt av forskare, praktiker och beslutsfattare - vilket gjorde att det blev diskussioner från olika perspektiv. Många både forskare och praktiker har "drömmen" om att det skall finnas ETT sätt att föra in ny kunskap oberoende av sammanhang - jag tror inte på det! Det finns säkert områden och faktorer som är ett måste att beakta i varje implementering men i stort sett så tror jag att vad som skall imlementeras och i vilket sammanhang är det som till syvende och sist påverkar hur man skall göra för att lyckas.
Implementering är viktigt i FHV forskningsprogrammet och jag avser att under hösten skapa en implementeringsgrupp för införandet av EBM metoder inom FHV. Denna grupp skall bestå av representanter för kliniker/praktiker, forskare och FHV ledning. Är du intresserad av att ingå hör av dig till mig på mitt mail irene.jensen@ki.se

2 kommentarer:

 1. Hej Professorn!
  Mycket intressant fenomen du sätter fingret på. Det är även ett slående exempel på hur nära sammanlänkade kommunikationsvetenskap och implementeringsforskning är. Inom kommunikationsforskningen fanns länge samma tendens att sätta tilltro till att det finns ett sätt att nå alla, och enda anledningen till att man inte riktigt lyckats hittills var att denna idealmodell för kommunikation inte hittats ännu. Detta går hand i hand med de fortfarande ganska förhärskande modellerna för påverkan som innebär att man genom enkelriktad information kan förändra folks beteenden och vanor. Verkar det inte riktigt ta skruv är svaret mer information. Det finns två metaforer som ganska bra beskriver den verkliga effekten av denna typ av kommunikation: "Kasta pengarna i sjön" och "Att tala för döva öron".

  Kanske är en av de stora utmaningarna för implementeringsforskningen inte att hitta Modellen/Teorin som får allt att fungera på ETT sätt utan att finna stabila teorier och modeller för hur man implementerar likaväl som utvärderar det situationsbundna, det mer eller mindre tillfälliga och kanske även godtyckliga? Vilka är egentligen kunskapens villkor?

  Pepper Winterhausen

  SvaraRadera
 2. Håller med dig i detta om situationsbundna - implementering är mycket beroende av den specifika situationen - inte minst "välviljan" hos den/de som skall förändra beteendet - de sk aktörerna - är det stort motstånd mot förändring så är det i princip ogörligt att föra in nya metoder så att de verkligen används. Många gånger finns det en läpparnas bekännelse "jovisst vi arbetar enligt det nya" - men i praktiken fortsätter man samma gamla vanliga.

  SvaraRadera